Fiscal i comptable

El Departament Fiscal, a més de confeccionar totes les declaracions tributàries periòdiques, està especialitzat en l’assessorament i la planificació fiscal de tot tipus d’empreses, i especialment de les societats mercantils.

Supervisem el correcte compliment de les diverses obligacions de caràcter formal i legal establertes per la Legislació Fiscal, i també representem els nostres clients davant l’Administració Tributària i davant la Inspecció de Tributs.

Els oferim serveis en:

  • Confecció i assessorament en comptabilitat
  • Assessorament-Planificació fiscal
  • Gestió i tramitació d’impostos
  • Assistència a inspeccions tributàries
  • Gestions davant l’Administració Tributària
  • Obertura de nova activitat, alta de noves empreses
  • Confecció i presentació de declaracions sobre la RENDA

SOL·LICITI PRESSUPOST

Posi's en contacte amb nosaltres i li farem un pressupost sense compromís.

ELS NOSTRES EXPERTS LI ELABORARAN UN PRESSUPOST PERSONALITZAT I AJUSTAT A LES SEVES NECESSITATS.

L'èxit té un vell ABC: Habilitat, Dignitat i Valor.

Luckman Charles

Empresari i arquitecte nord-americà